HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

14 માર્ચ, 2016

वधु संख्या  ने एडमिशन गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड जिन हाइस्कुलो की मान्यता रद की हे उनकी यादी निचे दी गई हे.click here P D F

મા.અને ઉ.મા.વિભાગમાં તા.31/05/2016ની સ્થિતિએ ખાલી જગ્યાઓ માટે ...
 

પ્રિ-રિક્રૂટમેન્ટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ એટલે કે પૂર્વ ભરતી લાયકાત પરીક્ષાથી રાજ્યના લાખો સરકારી નોકરીવાંચ્છુ યુવાનોને વારેઘડીએ ભરતી પરીક્ષાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળશે.

ગુજરાત સરકારમાં છેલ્લા ૨૪ મહિનાથી ફાઈલોમાં સચવાયેલી પ્રિ- રિક્રૂટમેન્ટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ એટલે કે 'પ્રીત' હવે બહાર આવશે. આગામી ત્રણ વર્ષમાં કરવાની ૬૬ હજારની ભરતી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં પૂર્ણ કરી લેવાનો નિર્ણય સરકારે કર્યો છે. આથી, સામાન્ય વહીવટ વિભાગે સમાન પ્રકારની ભરતી પરીક્ષાઓને બદલે ફેબ્રુઆરી '૧૪માં જાહેર કરલી 'પ્રીત' ટેસ્ટ લઈને નવા કર્મચારીઓની શોધ અને નિયુક્તિઓ થશે.
   ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગૌણ સેવા અને પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળોથી લઈને વિભાગીય ભરતી સમિતિઓ જેવી અનેક એજન્સીઓ દ્વારા નવા અધિકારીઓ, કર્મચારીઓની ભરતી માટે પરીક્ષા યોજાય છે. પરંતુ, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આવી એજન્સીઓની પારદર્શકતા સામે સવાલો ઉઠયા છે. ગ્રેસિંગ- સેટીંગકાંડના વિવાદો હાઈકોર્ટ પહોંચ્યા છે. પેપર ફુટવાની ઘટનાઓ પછી પરીક્ષાઓ રદ કરીને ફરીથી યોજવી પડી છે. આવી ગરબડોને કારણે વિધાનસભા-૨૦૧૭ની ચૂંટણીઓ પહેલા થનારી ૬૬ હજાર સરકારી નોકરીઓની ભરતી સ્વચ્છ, પારદર્શકપણે યોજાય તે હેતુસર સામાન્ય વહીવટ વિભાગે જાહેર કરેલા 'પ્રીત'ના વાસ્તવિક અમલ માટે સરકાર આગળ વધી રહી છે. ૬૬ હજાર નવી જગ્યામાંથી જે કેડર એકસમાન હોય તેની અલગ તારવણી કરીને અલગ અલગ એજન્સીઓની ભરતી પરીક્ષાને બદલે માત્ર એક 'પ્રીત'ને આધારે ભરતી કરાશે.
   પ્રિ-રિક્રૂટમેન્ટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ એટલે કે પૂર્વ ભરતી લાયકાત પરીક્ષાથી રાજ્યના લાખો સરકારી નોકરીવાંચ્છુ યુવાનોને વારેઘડીએ ભરતી પરીક્ષાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળશે. માત્ર એક પરીક્ષા પાસ કર્યે, તેમાં અગ્રતાક્રમે આવવાથી સરકારી નોકરી માટે તક પ્રાપ્ત થશે. બીજી તરફ ક્લાસ વન-ટુ અને ખાસ તકનીકી સંવર્ગો માટે ભરતી કરતી એજન્સીઓ ઉપર પણ ભારણ ઘટશે.
૯ .૨૦. ૩૧ નું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે નું ચેક લીસ્ટ અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ. 

Download Admit Card of JEE(Main) - 20166

Get Update Easy