HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

સોફ્ટવેર

DOWNLOAD MICROSOFT MATHEMATICS 4.0 SOFTWARE FOR P.C.

→Download MICROSOFT MATHEMATICS 4.0 software for your Computer.
→Microsoft Mathematics (formerly Microsoft Math ) is a freely downloadable educational program, designed for Microsoft Windows, that allows users to solve math and science problems. Developed and maintained by Microsoft , it is primarily targeted at students as a learning tool.
→ Microsoft Math contains features that are designed to assist in solving mathematics, science, and tech related problems, as well as to educate the user. The application features such tools as a graphing calculator and a unit converter. It also includes a triangle solver, and an equation solver that provides step-by-step solutions to each problem, a feature beneficial to students attempting to learn problem-solving skills.
→The standalone version of Microsoft Math 3.0 also has support for calculus and Ink Handwriting allowing the user to write out problems by hand and have them recognized by Microsoft Math.
→This grapher is also suited to multivariable calculus. For example, the parametric mode of the grapher allows the student to graph 3D vector functions.

CLICK HERE & DOWNLOADFREE VIDEO EDITOR FOR WINDOWS AND P.C. BY FLASH INTEGRO

Free Video Editor software for your p.c. with Windows system.
■ FEATURES OF FREE VIDEO EDITOR ■
→1.In reality this software almost support all of the popular codecs and video format like AVI, MP4, MKV, WMV, 3GP etc.
→2.Not only you can edit all files, but you can also exportthe edited multimedia to anyformat which may be supported by your playback device like DVD Players, iPod, PlayStation etc.
→3.This software can also be used for adding the video and audio effects to your existing video which will have a great impression if somebody is viewing that edited video.
→4.This also includes the in-built CD/DVD Burning toolwhich allows the user to directly burn the multimedia files after editing.
→5.It has inbuilt Desktop video capture so that you can record your work and also can edit with this software.

TO DOWNLOAD :- CLICK HERE

INSTALL GUJARATI INDIC INPUT (SHRUTI) FOR GTU CCC PRACTICAL EXAM

You can install this setup in your computer.

Thanx to http://bhashaindia.com

Choose your operating system and download.

 • For Windows vista/Windows 7 32-bit :- CLICK HERE
 • For Windows vista/Windows 7 64-bit :- CLICK HERE
Gujarati INDIC input (Shruti) information (PDF) :- CLICK HERE
 
તમને અંગ્રેજી ટાઈપિંગ શીખી ગયા હશો. પરંતુ, ગુજરાતી ટાઈપ વખતે તેના અક્ષરો યાદ રાખવામાં તકલીફ થતી હોય છે. તેનો સરળ રસ્તો છે તમે શ્રુતિ ઈન્ડિક ફોન્ટ અને સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો. પછી તેમાંથી ગુજરાતી લખો.

ફાયદાઓ :-
1. શ્રુતિ ઈન્ડિક માં અક્ષરો યાદ રાખવાની જરૂર નથી.
2. તમે સહેલાઈથી ટાઈપ કરી શકો.
3. બધુ ટાઈપિંગ અંગ્રેજી બારાક્ષરી પ્રમાણે.
4. ઈન્ટરનેટ પર પણ ગમે ત્યા ગુજરાતી ટાઈપ કરી શકો. દા.ત. ફેસબુક પર ગુજરાતીમાં પોસ્ટ.
5. GTU CCC પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારી થઈ શકે.

શ્રુતિ ઈન્ડિક ઈનસ્ટોલ :-
- શ્રુતિ ઈન્ડિક ઈનસ્ટોલ કરવા માટે પહેલા તમારા કમ્પ્યુટર વિશે જાણવું જરૂરી કે તે કઈ operating system છે.
- તેના માટે my computer કે computer પર right click કરો તેમા જુઓ કે operating system કઈ છે ( Windows 8/ xp /7 /vista ) અને કેટલા bit ની છે. (32 કે 64)
- તમારી operating system મુજબ શ્રુતિ ઈન્ડિક ડાઉનલોડ કરો. ડાઉનલોડ માટે નીચે જુઓ.

1. શ્રુતિ ઈન્ડિક ઈનપુટ-3 :-
- Windows 8, Windows 7 માટે
- 32 bit માટે સોફ્ટવેર :- ડાઉનલોડ
- 64 bit માટે સોફ્ટવેર :- ડાઉનલોડ
- ટાઈપિંગ મદદ માટે PDF :- ડાઉનલોડ

2. શ્રુતિ ઈન્ડિક ઈનપુટ-2 :-

- Windows 7, Windows Vista, Windows XP 64 bit
- 32 bit માટે સોફ્ટવેર :- ડાઉનલોડ
- 64 bit માટે સોફ્ટવેર :- ડાઉનલોડ
- ટાઈપિંગ મદદ માટે PDF:- ડાઉનલોડ

3. શ્રુતિ ઈન્ડિક ઈનપુટ-1 :-
- Windows XP 32 bit :- ડાઉનલોડ


INSTALL SCIENCE SOFTWARES FOR COMPUTERS

Hello..
Here there are some usefull Science software for computer.
You can install and use for students. Easy to install.
Just click below and download them and install them on your computer.
Click below...

1. GOOGLE EARTH :-
Google Earth is software for watch the Earth in 3d style in your computer.
To download :- CLICK HERE

2. STELLARIUM :-
Watch the full sky and its activity in day!! Yes with the use of this software you can see all sky and its objects.
To download :- CLICK HERE

3. CELESTIA :-
Celestia is software to see all universe, planets, stars on your computer with 3d real effect.
To download :- CLICK HERE

4. GRAPHINH CALCULATOR :-
By using this you can calculate problems of maths.
To download :- CLICK HERE

5. WORLD WIDE TELESCOPE :-
Using this telescope you can see the space with the eyes of telescope.
To download :- CLICK HERE

6. CHEMIX :-
Chemix is software is Chemistry software for balancing chemical reaction and many more.
To download :- CLICK HERE

7. PERIODIC TABLE :-
Amazing software of Periodic Table with all info of each elements in details.
To download :- CLICK HERE

ગણિતના પી.સી. સોફ્ટવેર કરો ડાઉનલોડ

નમસ્કાર...
પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ગણિત બહુ અગત્યનું છે. તેથી તેને જુદી અને નવી રીતથી શીખવવામાં આવે તો તે ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
અહીં ગણિત ડિઝીટલ રીતથી ભણાવવા માટે તેના કેટલાક પી.સી. સોફ્ટવેર આપેલા છે.
આ સોફ્ટવેર માત્ર પ્રાથમિક અભ્યાસ માટેના એટલે કે ધોરણ 1 થી 4 સુધી ઉપયોગી છે. આ માત્ર કમ્પ્યુટરમાં જ ચાલતા સોફ્ટવેર છે.
જુઓ નીચે અને તમને ગમતો સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરી કમ્પ્યુટરમા ઈનસ્ટોલ કરો.
1. સાદું ગણિત :- ડાઉનલોડ

2. 1 થી 100 સંખ્યાઓ :- ડાઉનલોડ

3. ઘડિયા 1 થી 10 :- ડાઉનલોડ

4. ઘડિયા 11 થી 20 :- ડાઉનલોડ

5. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ :- ડાઉનલોડ

6. રોમન આંકડાઓ :- ડાઉનલોડ

USEFULL & EDUCATIONAL P.C. SOFTWARES
Here I am finding some interesting software and game for you.
The below softwares are for computers and windows system only. It can not run in mobile but you can download it to mobile and then paste it to your P.C.
Here there is some direct download link and other has website link. Click on name below and download then Install in your P.C.
Note:- For all flash games please first download flash player. It is needed for games.

Adobe Flash Player

Recovery software if your file is deleted

Maths for kids

Kids Matchs game

Drawing for Children

Chess with Computer

Typing Speed

Solar System- Very Usefull software

Picture Puzzle Creater

Adobe Reader XI for P.C.

Google Book Downloader

Free download manager

G.K. Quiz by Kamlesh Zapadiya

Educational Screen Saver

Human Body Part game

Word Search game

Quick Maths game

Chemical Formula Balance game

Drawing from Dots game


LMG To Shruti Converter
જો તમે LMG ફોન્ટમાં ટાઈપ કર્યું હોય અને તમારે shruti ફોન્ટમાં ફેરવવું હોય, અથવા તમને LMG ફોન્ટમાં જ ટાઈપ ફાવતું હોય પણ શ્રુતિમાં લખાણ જોઈતું હોય તો એક સરસ સોફ્ટવેર મળ્યો છે.
 આ સોફ્ટવેર ખુબ નાનો છે. પણ કામનો છે.
માત્ર 301.41 KB ની ઝીપ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો, તેને Extract કરો. અને ઇન્સ્ટોલ કરો.
ડાબીબાજુ LMG લખાણ ટાઈપ કરો, અથવા પેસ્ટ કરો. ત્યારબાદ કન્ટ્રોલ U પ્રેસ કરશો એટલે સામે 
જમણી બાજુ શ્રુતિમાં લખાણ આવી જશે.

તો અહી ક્લિક કરી સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો.

  Age Calculator સોફ્ટવેર :- ડાઉનલોડ
અણુઓની 3D ગોઠવણ
આઘુનીક આવર્ત કોષ્ટક-1
આઘુનીક આવર્ત કોષ્ટક-2
સોલર મોડેલ
--
સોલર સિસ્ટમ
WIN RAR


- ગણિત ધોરણ 10

- મધ્યક શોધો


-દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ


-ઘનફળ અને ક્ષેત્રફળ


-વ્યાજ મુદ્લ


C Cleaner

Skype

Coloring Book

Fast Copy


WinRAR

Team Viewer

Typing Tutor

Flash Player


Glary CleanerTurbo C


English Fonts

Gujarati Fonts

Hindi Fonts

Shruti Font

Shruti Font

Gujarati Saral

LMG Font

Shree Font1.Flash Player 11.4.400.231 Beta 1 (IE)
2. Adobe Reader 10.1.3
3.Firefox 15.0 Beta 2
4.VLC Media Player 2.0.3     આ પ્લેયર છે.
5. GOM Player 2.1.43.5119    આ પ્લેયર છે.
6.AntiVir Personal 12.0.0.1125   આ એન્ટી વાયરસ છે ....
7.Avast! Free Antivirus 7.0.1456    આ એન્ટી વાયરસ છે ....
8.AVG Free Edition 2012.0.2197 (32-bit)   આ એન્ટી વાયરસ છે ....
9.Winamp 5.63 Full   આ પ્લેયર છે.
10.Nero Multimedia Suite 11.2.01000     આ  નવી  ડી.વી.ડી . બનાવવા માટે છે ....
11.WinZip 16.5.10095   આ ઝીપ ફાઈલ ને અન્ઝીપ કરવા છે.
 12.Firefox 16.0 Beta 3
13.Skype 5.10.0.116
New and latest softwere
 1. 1. CCleaner 3.26.1888
 2. 2. Avast! Free Antivirus 7.0.1474
 3. 3. Adobe Reader 11.0.01
 4. 4. VLC Media Player 2.0.5 (32-bit)
 5. 5. Firefox 19.0 Beta 1
 6. 6. Flash Player 11.5.502.146 (IE)
  Download CCleaner 3.26.1888

  1. CCleaner 3.26.1888

  Piriform - 3.98MB (Freeware)
  CCleaner is a freeware system optimization, privacy and cleaning tool. It removes unused files from your system - allowing Windows to run faster and f...

  Download Avast! Free Antivirus 7.0.1474

  2. Avast! Free Antivirus 7.0.1474

  Avast Software - 92.98MB (Non-Commercial Freeware)
  avast! Free Antivirus represents the best free antivirus protection currently available on the market. This edition is FREE OF CHARGE for non-commerci...

  Download Adobe Reader 11.0.01

  3. Adobe Reader 11.0.01

  Adobe Systems Inc - 46.74MB (Freeware)
  Adobe Reader software is the global standard for electronic document sharing. It is the only PDF file viewer that can open and interact with all PDF d...

  Download VLC Media Player 2.0.5 (32-bit)

  4. VLC Media Player 2.0.5 (32-bit)

  VideoLAN.org - 21.86MB (Open Source)
  VLC media player is a highly portable multimedia player for various audio and video formats as well as DVDs, VCDs, and various streaming protocols wit...

  Download Firefox 19.0 Beta 1

  5. Firefox 19.0 Beta 1

  Mozilla Organization - 20.18MB (Open Source)
  The Web is all about innovation, and Firefox sets the pace with dozens of new features to deliver a faster, more secure and customizable Web browsing ...

  Download Flash Player 11.5.502.146 (IE)

  6. Flash Player 11.5.502.146 (IE)

  Adobe Systems Inc - 52KB (Freeware)
  Adobe Flash Player is the high performance, lightweight, highly expressive client runtime that delivers powerful and consistent user experiences acros...

  Download Google Chrome 25.0.1364.29 Beta

  7. Google Chrome 25.0.1364.29 Beta

  Google - 31.10MB (Open Source)
  Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.

  Download Skype 6.1.0.129

  8. Skype 6.1.0.129

  Skype Technologies - 1.27MB (Freeware)
  Skype is software for calling other people on their computers or phones. Download Skype and start calling for free all over the world.

  Download Defraggler 2.12.628

  9. Defraggler 2.12.628

  Piriform - 3.61MB (Freeware)
  Most defrag tools only allow you to defrag an entire drive. Defraggler lets you specify one or more files, folders, or the whole drive to defragment.

  Download WinRAR 4.20 (32-bit)

  10. WinRAR 4.20 (32-bit)

  RARLab - 1.45MB (Shareware)
  WinRAR is an archiving utility that completely supports RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z...

Browsers and Plugins Downloads
Download Adobe Air 3.6.0.5770 Beta

Adobe Air 3.6.0.5770 Beta

Adobe Systems Inc - 16.58MB (Freeware)
The Adobe® AIR, runtime enables you to have your favorite web applications with you all the time. Since applications built for Adobe AIR run on your d...

Download Avant Browser 2012 Build 197

Avant Browser 2012 Build 197

Avant Force - 3.74MB (Freeware)
Avant Browser is a standalone application designed to expand features provided by Internet Explorer. It adds a bunch of features and functionalities t...

Download Comodo Dragon Internet Browser 24.1

Comodo Dragon Internet Browser 24.1

Comodo - 31.96MB (Freeware)
Comodo Dragon is a Chromium technology-based Browser that offers you all of Chrome's features PLUS the unparalleled level of security and privacy you ...

Download Firefox 19.0 Beta 2

Firefox 19.0 Beta 2

Mozilla Organization - 20.18MB (Open Source)
The Web is all about innovation, and Firefox sets the pace with dozens of new features to deliver a faster, more secure and customizable Web browsing ...

Download Flash Player

Flash Player

Adobe Systems Inc - (Freeware)
Adobe Flash Player is the high performance, lightweight, highly expressive client runtime that delivers powerful and consistent user experiences acros...

Download Flock 2.6.1

Flock 2.6.1

Flock - 10.95MB (Freeware)
Flock delivers the latest webmail, photos, videos and updates from your favorites sites, so you can stop running around. Take a load off. Enjoy.

Download Google Chrome 26.0.1386.0 Dev

Google Chrome 26.0.1386.0 Dev

Google - 30.13MB (Open Source)
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.

Download Google Toolbar

Google Toolbar

Google - (Freeware)
Keep the power of Google search close at hand. Google Toolbar puts a search box in your browser, making it easier than ever to find anything you want ...

Download Google Web Accelerator 0.2.70

Google Web Accelerator 0.2.70

Google - 1.55MB (Freeware)
Google Web Accelerator is an application that uses the power of Google's global computer network to make web pages load faster. Google Web Accelerator...

Download Internet Explorer

Internet Explorer

Microsoft Corporation - (Freeware)
Internet Explorer is the world's most popular Web browser. Security, ease of use, and improvements in RSS, CSS, and Ajax support are Microsoft's prior...

Download Java Runtime Environment

Java Runtime Environment

Oracle - (Freeware)
Java software allows you to run applications called "applets" that are written in the Java programming language. These applets allow you to have a muc...

Download K-Meleon 1.5.4

K-Meleon 1.5.4

K-Meleon - 5.77MB (Open Source)
K-Meleon is an extremely fast, customizable, lightweight web browser based on the Gecko layout engine developed by Mozilla which is also used by Firef...

Download Maxthon Cloud Browser 4.0.3.1000 RC

Maxthon Cloud Browser 4.0.3.1000 RC

Maxthon International Ltd - 30.07MB (Freeware)
Maxthon Internet Browser software is a powerful tabbed browser with a highly customizable interface. It is based on the Internet Explorer browser engi...

Download Netscape 9.0.0.6

Netscape 9.0.0.6

Netscape - 5.78MB (Freeware)
AOL stopped development of the Netscape browser in February 2008 so is no longer officially supported.

Download Opera 12.12

Opera 12.12

Opera Software - 12.18MB (Freeware)
A full-featured Internet browser, Opera includes pop-up blocking, tabbed browsing, integrated searches, and advanced functions like Opera's groundbrea...

Download Safari 5.1.7

Safari 5.1.7

Apple Inc - 36.71MB (Freeware)
At one time, web browsers simply got you to the Internet. But from the day it was released, Safari set the bar higher for web browsers. It introduced ...

Download SeaMonkey 2.16 Beta 1

SeaMonkey 2.16 Beta 1

Mozilla Organization - 21.35MB (Freeware)
SeaMonkey is a web-browser, advanced e-mail and newsgroup client, IRC chat client, and HTML editing made simple -- all your Internet needs in one appl...

Download Shockwave Player 11.6.8.638

Shockwave Player 11.6.8.638

Adobe Systems Inc - 12.50MB (Freeware)
Shockwave Player is the web standard for powerful multimedia playback. The Shockwave Player allows you to view interactive web content like games, bus...

Download Silverlight 5.1.10411

Silverlight 5.1.10411

Microsoft Corporation - 6.63MB (Freeware)
Microsoft Silverlight is a programmable web browser plugin that enables features such as animation, vector graphics and audio-video playback so you ca...

Download Windows Media Player Firefox Plugin 1.0.0.8

Windows Media Player Firefox Plugin 1.0.0.8

Microsoft Corporation - 311KB (Freeware)
Windows Media Player Firefox Plugin allows you to use Windows Media Player inside of Firefox. This is the official plugin, which allows you to view m...


FileHippo - Software that matters


Get Update Easy