HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

વિજ્ઞાન દર્શન

વિજ્ઞાનના રમકડાઓ - વેબ અને એપ બંન્ને

નમસ્કાર...
અહીં નકામી વસ્તુઓમાંથી ઉપયોગી વિજ્ઞાનના સાધનો કેમ બનાવવા તેની વેબસાઈટની લીંક અને એન્ડ્રોઈડ એપ મુકેલ છે.
આ વેબસાઈટ અરવિંદ ગુપ્તા અને તેમની ટીમ ચલાવે છે. આ પ્રોજેક્ટનું નામ Toys From Trash છે.
પ્રજ્ઞાની અને વિજ્ઞાનની પ્રવૃતિઓ માટે આ ઉપયોગી નીવડશે.
તમને વિજ્ઞાનના સાધનો આસપાસની વસ્તુઓમાંથી કેમ બનાવવી તેની લીંક નીચે મુકેલ છે. તેમાં ફોટાઓ, વિડીયો અને ઈ-બુક તથા એન્ડ્રોઈડ એપમાંથી તેના વિશે માહિતી મળશે.
ઓફિશીયલ વેબસાઈટ :- www.arvindguptatoys.com

ધન્યવાદ... 
વિજ્ઞાનના પ્રોજેકટ બનાવવા માટે ઉપયોગી વેબસાઇટ્સ 

વિજ્ઞાનના સાધનો અને તેના ઉપયોગો-ગુજરાતી પીડીએફ

તમામ પ્રકારના વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેમનો ઉપયોગ શેમા થાય તેના માટે એક પીડીએફ ફાઈલ મે તૈયાર કરેવ છે. આ ફાઈલ તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી બનશે.
વિજ્ઞાનના કુલ 75 સાધનો અને તેનો ઉપયોગ ગુજરાતી ભાષામાં જ મુકેલ છે. ફાઈલની સાઈઝ માત્ર 330 Kb. સેવ કરો પ્રિન્ટ કરો.
આ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા :- CLICK HERE
SOME FACTS ABOUT SPACE SCIENCE
सौर मंडल – सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ----
सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं— 8
● सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं— ग्रह
● किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं— उपग्रह
● ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया— केपलर
● अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं— 89
● सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है— बृहस्पति
● सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है— सूर्य को
● कौन-से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं— शुक्र व अरुण
● ‘निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत’ किस ग्रह पर है— मंगल
● ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है— अभिनव तारा
● सौरमंडल की खोज किसने की— कॉपरनिकस
● प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे— ग्रह
● सूर्य कौन-सी गैस का गोला है— हाइड्रोजन व हीलियम
● सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं— प्रकाश मंडल
● किस देश र्में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है— नॉर्वे
● सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है— उपसौर
● सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है— 6000°C
● मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है— आर्कटिक क्षेत्र में
● सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का % कितना है— 71%
● कौन-सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है— बुध
● बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है— 88 दिन
● सूर्य से सबसे दूर कौन-सा ग्रह है— वरुण
● कौन-से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं— बुध व शुक्र
● कौन-सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है— बुध
● किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है— शुक्र
● किस ग्रह पर जीव रहते हैं— पृथ्वी
● पृथ्वी का उपग्रह कौन है— चंद्रमा
● पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है— 365 दिन 5 घंटा 48 मिनटर 46 सेकेंड
● पृथ्वी को नीला ग्रह क्यो कहा जाता है— जल की उपस्थिति के कारण
● किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है— चंद्रमा को
● चंद्रमा क्या है— उपग्रह
● पृथ्वी से चन्द्रमा का कितना भाग देख सकते हैं— 57%
● उत्तरी गोलार्द्ध में सबसे बड़ा दिन कौन-सा है— 21 जून
● किस तिथि को रात-दिन बराबर होते हैं— 21 मार्च व 22 सितंबर
● सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है— 1011 वर्ष
● सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन-सा है— ओलिपस मेसी
● अरुण ग्रह की खोज कब हुई— 1781 ई.
● पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं— सौर वर्ष
● पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है— अक्ष पर झुकी होने के कारण
● प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई— 24 अगस्त, 2006 को
● चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है— 27 दिन 8 घंटा
● ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है— चंद्रमा का
● ज्वार भाटा किसके कारण आता है— सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण
● चंद्र ग्रहण कब होता है— पूर्णिमा को
● सूर्य ग्रहण कब होता है— अमावस्या को
● कौन-सा खगोलीय पिंड ‘रात की रानी’ कहा जाता है— चंद्रमा
● नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं— शनि ग्रह
● यूरेनस की खोज किसने की— हर्शेल ने
● सूर्य ग्रहण का क्या कारण है— चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना
● चंद ग्रहण कैसे होता है— जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है
● ‘सौंदर्य का देव’ किस ग्रह को कहा जाता है— शुक्र ग्रह को
● पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है— 4 जुलाई को
● पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है— 3 जनवरी
● पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है— पश्चिम से पूर्व की ओर
● रात व दिन होने का क्या कारण है— पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना
● भू-कक्ष तल पर भू-अक्ष का झुकाव कितना होता है— 66 1/2°
● सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया— कॉपरनिकस
● सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी— इरैटोस्थनीज
● पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है— मंगल ग्रह
● बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की— गैलीलियो
● कौन-सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है— वरूण
● ‘सी ऑफ ट्रंक्विलिटी’ कहाँ स्थित है— चंद्रमा पर
● चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितलर समय लगता है— 2 सेकेंड से कम
● किस आकाशीय पिंड को ‘पृथ्वी पुत्र’ कहा जाता है— चंद्रमा
● हैली घूमकेतू का आवर्त काल कितना है— 76 वर्ष
● मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं— क्षुद्रग्रह
● पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई देता है— किरीट
● एक कलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं— 7
● पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है— 150×107°C
● सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं— प्रकाश मंडल
● सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है— 110 गुना लगभग
● आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है— बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध
● बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है— 12 वर्ष
● मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है— 687 दिन
● पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है— शुक्र ग्रह
● बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई— पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा
● यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ने हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा— काला
● एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है— मंगल ग्रह के लिए
● वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है— नेप्चयून (वरुण) ग्रह पर
● डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है— सूर्य ग्रहण के समय
● सिजिगी क्या है— सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना

यह भी जानिए....
* सबसे हल्की धातु है - लिथियम
* सबसे भारी धातु है - ओसमियम
* सबसे कठोर धातु है - प्लेटिनम
* सबसे कठोर पदार्थ है - हीरा
* सबसे उत्तम कोयला है - एन्थ्रासाइट
* जल का शुद्ध रूप है - वर्षा का जल
* मार्श गैस कहलाता है - मीथेन
* नोबेल गैस कहलाता है - हीलियम
* विधुत धारा मापी जाती है -आमीटर से
* पारा का प्रमुख अयस्क है - सिनेबार

Get Update Easy