HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

અંગ્રેજી શીખો સરળતાથી


અંગ્રેજી શીખો સરળતાથી

સૌથી બેસ્ટ વેબસાઇટ.જેમા તમે સ્પેલીન્ગના ઉચ્ચાર પણ સામ્ભળી  શકશો.તો રાહ શાની જુઓ છો?બસ એક જ ક્લિક્ની વાર છે.અહિ ક્લીક કરો.

1.      English Poem Sem-2
2.       
3.     "The moon"
5.     "Run" 
6.     "Little raindrops" 
 
English Rhymes
 1. Fruit Train 
 2. Number Train
 3. Oposite Train  
 4. Shape Train
 5. ABC alphabet Train  
 6. Alphabet train Alphabet Train 2  
 7. Flower Train 
 8. Small Alphabet Train
 9. Colour Train  
 10. Animal Train 
 11. Bird Train
 12. Wild Animal Train  
 13. Animal and Their House Train 
 14. Ball Train 
 15. Breakfast Train 
 16. Learn Animals and their Young Ones Train 
 17. Nature Train - learning nature 
 18. Learn Vehicle- transport Train  
 19. Planet Song Train 
 20. Sky Train  
 21. Musical Instrument Train
English Artical : "A","AN","THE" pdf file CLICK HERE

પ્રાથમિક શાળાના વિઘાર્થીઓ માટે ઇ લર્નીગ સોફ્ટવેર (English Learning software for Kids)

પ્રાથમિક શાળાના વિઘાર્થીઓ માટે ઇ લર્નીગ સોફ્ટવેર
English Learning software for Kids
Index
Name
Size
Free Download
Alphabets.
2404 KB
Alphascripts
283 KB
Animals
1000 KB
Fruits
701 KB
Body's Parts
292 KB
Colour
421 KB
Months
354 KB
Vegetables
882 KB
Vehicles
1014 KB
Maps
582 KB
Clock
244 KB
National Symbol
563 KB
Numbers
586 KB
Tables 1 to 10
980 KB
Tables 11 to 20
1032 KB
Simple Mathematics
431 KB
Roman Digit
212 KB
Integers
283 KB


Learn English Vocabulary By Picture
  Learn English Vocabulary By Pictures 1.6 (Free)
ETS Learn Vocabulary By Pictures helps you to learn English vocabulary very efficiently. This software is a free license software. The software contains:-> Animals (37)-> Appliances (36)-> Body parts (12)-> Clothing apparel (36)-> Colors (12)-> Garden (20)-> Music Instruments (36)-> Numbers (28)-> School (20)-> Sports (32)-> Tools (20)-> Transportation (28)-> Vegetables (19)
  સોફ્ટવેર તમને  ખૂબ જ અસરકારક રીતે ઇંગલિશ શબ્દભંડોળ જાણવા માટે મદદ કરે છે જાણો. આ સોફ્ટવેર એક મફત લાયસન્સ સોફ્ટવેર છે. સોફ્ટવેર સમાવે છે: -> પ્રાણીઓ (37) -> સાધનો (36) -> શારીરિક ભાગો (12) -> કપડાં વસ્ત્રો (36) -> કલર્સ (12) -> ગાર્ડન (20) -> સંગીત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (36) - > નંબર્સ (28) -> સ્કૂલ (20) -> રમતો (32) -> સાધનો (20) -> ટ્રાન્સપોર્ટેશન (28) -> શાકભાજી
English by Picture  

English by Picture
English by Picture (Engpic) is a software written in order for children to learn English. With Engpic, children can learn and remember English vocabularies easily by seeing pictures and playing some games which were designed for them. Engpic also allows users to add/remove vocabulary and create their custom dictionary of picture.

 સોફ્ટવેર બાળકો ઇંગલિશ જાણવા માટે ક્રમમાં લખાયેલ સોફ્ટવેર છે. Engpic સાથે, બાળકો જાણી શકો છો અને ચિત્રો જોઈ અને તેમના માટે તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે જે અમુક રમતો રમીને સરળતાથી ઇંગલિશ શબ્દભંડોળ યાદ કરે છે. Engpic વપરાશકર્તાઓને ઉમેરો / દૂર કરો અને શબ્દભંડોળ ચિત્ર તેમની વૈવિધ્યપૂર્ણ શબ્દકોશ બનાવવા માટે પરવાનગી આપે.
આ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લીક કરો.
ETS 1.0
ETS 1.0
ETS version 1.0 contains thousands of questions for you to practice English grammar, vocabulary and pronunciation. This edition was designed for Epangsoft and give FREE of charge for all users. Features included:Grammar TestsElementary Level 200 questionsPre-Intermediate 400 questionsIntermediate Level 400 questionsAdvanced Level 400 questionsQuestions Words – 80 questionsTenses Tests – 110 questionsIdioms Tests – 110 questions TOEFL iBT

ઇટીએસ આવૃત્તિ 1.0 તમે ઇંગલિશ વ્યાકરણ, શબ્દભંડોળ અને ઉચ્ચાર પ્રેક્ટિસ માટે પ્રશ્નો હજારો છે. આ આવૃત્તિ Epangsoft માટે રચાયેલ અને ભારતીય માટે વિના મૂલ્યે આપે છે આવી હતી. લક્ષણો સમાવેશ થાય છે: વ્યાકરણ TestsElementary સ્તર 200 questionsPre-મધ્યવર્તી 400 questionsIntermediate સ્તર 400 questionsAdvanced સ્તર 400 questionsQuestions શબ્દો - 80 questionsTenses ટેસ્ટ - 110 questionsIdioms ટેસ્ટ - 110 પ્રશ્નો TOEFL iBT vocabulary220 પ્રશ્નો ચિત્રો અને ઉચ્ચાર includedEasy સ્તર 200 questionsMedium સ્તર દ્વારા નામ પ્રાણીઓ જાણો 200 questionsHard સ્તર 200 પ્રશ્નો

Get Update Easy