HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

21 ઑક્ટોબર, 2015

આજનો વિચાર

  • જીભ ને હાડકા હોતા નથી પણ જીભ જ હાડકા ભંગાવે છે.


 સ્‍પીપામાં તાલીમ મેળવનારા તમામને વિશેષ મદદ મળશે
પ્રોત્‍સાહનના ધોરણમાં નોંધપાત્ર વધારો કરાયો : યુવાનો આઈએએસ, આઈપીએસ તેમજ આઈએફએસ પરીક્ષામાં વધુ જોડાય તે માટે વિશેષ આયોજન કરાયું છે
   ­અમદાવાદ, તા.૨૦ : કેન્‍દ્રીય જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા લેવામાં આવતી અખિલ ભારતીય મુલ્‍કી સેવા અને સંલગ્‍ન પરીક્ષાઓ જેવી કે આઈ.એ.એસ., આઈ.પી.એસ અને આઈ એફ એસની પરીક્ષામાં ગુજરાતના યુવાનો વધુ જોડાઈને સ્‍પર્ધામાં આગળઆવે તે માટે રાજય સરકારે સહાય પ્રોત્‍સાહનોના ધોરણોમાં નોંધપાત્ર વધારોકર્યો છે. જેનોલાભ સરદાર પટેલ લોક પ્રશાસન સંસ્‍થામાં તાલીમ વર્ગમાં પ્રવેશ મેળવતા તમામ યુવક-યુવતીઓને મળશે એમ સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગની યાદીમાં જણાવાયું છે. સરદાર પટેલ લોક પ્રશાસન સંસ્‍થા (સ્‍પીપા) ખાતે તાલીમ વર્ગમાં પ્રવેશ મેળવનાર પ્રત્‍યેક તાલીમાર્થીને વધુમાં વધુ સાત મહિના સુધી માસિક ૨૦૦૦નું સ્‍ટાઈપેન્‍ડ પ્રીલીમ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થાય ત્‍યાં સુધી આપવામાં આવશે. જ્‍યારે પ્રીલીમ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થનાર પ્રત્‍યેક તાલીમાર્થીને મુખ્‍ય પરીક્ષાની તૈયારી માટે માસિક ૩૦૦૦નું સ્‍ટાઈપેન્‍ડ વધુમાં વધુ ચાર મહિના માટે આપવામાં આવશે. એજ રીતે મુખ્‍ય પરીક્ષામાં ઉત્તીર્મ થનાર પ્રત્‍યેક તાલીમાર્થીને ઈન્‍ટરવ્‍યુ સુધી માસિક ૬૦૦૦ ચાર મહિના સુધી સ્‍ટાઈમેન્‍ડ અપાશે. તથા ફાઈનલ સિલેકશનમાં પસંદગી પામનાર તાલીમાર્થી યુવકને ૫૧,૦૦૦ અને તાલીમાર્થી યુવતીને ૬૧,૦૦૦ પ્રોત્‍સાહન રૂપે આપવામાં આવશે. આ યોજનાનો લાભ સ્‍પીપા તથા તેના હસ્‍તકના તાલીમ કેન્‍દ્રોમાં વર્ષ ૨૦૧૫માં પ્રવેશ મેળવનાર તાલીમાર્થીને આપવામાં આવશે. અન્‍્નો ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ સ્‍પીપા તથા તેના હસ્‍તકના તાલીમ કેન્‍દ્રોમાં ચાલતા કેન્‍દ્રીય જાહેર સેવા આયોગદ્વારા લેવામાં આવતી અખિલ ભારતીય મુલ્‍કી સેવા અને સંલગ્‍ન પરીક્ષા માટેના તાલીમ વર્ગોમાંપ્રવેશ મેળવતા યુવક યુવતીઓ માટે વિવિધ વિભાગો દ્વારા સહાય અપાતી હતી. તેને સ્‍પીપાના હસ્‍તક લાવી તમામને સહાય મળે તેમાટે આનિર્ણય કરાયોછે. એમ વધુમાં જણાવાયું છે. 
 

Secret codes of Android.

1. Phone Information, Usage and Battery – *#*#4636#*#*
2. IMEI Number – *#06#
3. Enter Service Menu On Newer Phones – *#0*#
4. Detailed Camera Information –*#*#34971539#*#*
5. Backup All Media Files –*#*#273282*255*663282*#*#*
6. Wireless LAN Test –*#*#232339#*#*
7. Enable Test Mode for Service –*#*#197328640#*#*
8. Back-light Test – *#*#0842#*#*
9. Test the Touch screen –*#*#2664#*#*
10. Vibration Test – *#*#0842#*#*
11. FTA Software Version –*#*#1111#*#*
12. Complete Software and Hardware Info – *#12580*369#
13. Diagnostic Configuration –*#9090#
14. USB Logging Control –*#872564#
15. System Dump Mode – *#9900#
16. HSDPA/HSUPA Control Menu –*#301279#
17. View Phone Lock Status –*#7465625#
18. Reset the Data Partition to Factory State – *#*#7780#*#*

1 Means One and 2 Means Two, Why?

The numbers we all use (1, 2, 3, 4, etc.) are known as "arabic" numbers to distinguish them from the " Roman Numerals" (I, II, III, IV, V, VI, etc). Actually the arabs popularized these numbers but they were originally used by the early phonecian traders to count and keep track of their trading accounts. Have you ever thought why ........ 1 means "one", and 2 means "two"? The roman numerals are easy to understand but what was the logic behind the Phoenician numbers?
It's all about angles!
It's the number of angles. If one writes the numbers down (see below) on a piece of paper in their older forms, one quickly sees why. I have marked the angles with "o"s.
No 1 has one angle. No 2 has two angles. No 3 has three angles. etc. and "O" has no angles.
 

Get Update Easy