HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

1 મે, 2015

1st-MAY GUJARAT Sthapana Din
http://www.makingdifferent.com/wp-content/uploads/2015/01/Gujarat.gif 
  
https://drive.google.com/file/d/0B27SQJOW45lZalhYVm5iNHdfdkk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B27SQJOW45lZcnFaMnFrOW14QTQ/view?usp=sharing

SULFURIC ACID - THE KING OF ACIDS

નમસ્કાર !!

સલ્ફ્યુરીક એસિડ
સલ્ફ્યુરીક એસિડને એસિડનો રાજા ગણવામાં આવે છે. કારણ કે લગભગ તમામ ઉદ્યોગોમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે અને તેના ઉત્પાદનને આધારે કોઈપણ દેશની ઔદ્યોગિક શક્તિ જાણી શકાય છે.

રચના :-
સલ્ફ્યુરીક એસિડને ગંધકના એસિડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેની રચનામાં બે હાઈડ્રોજન, એક સલ્ફર અને ચાર ઓક્સિજનના અણુઓ આવેલા હોય છે. તેની ભૌતિક રચના ચતુષ્ફલકીય છે. જુઓ નીચેની ઈમેજ

તેમાં વચ્ચે રહેલા બંધના માપ માટે નીચે જુઓ
 

સલ્ફ્યુરીક એસિડમાં H+ એ ધન આયન જ્યારે SO4- એ બીજો આયન છે.

ભૌતિક ગુણધર્મો :-
સલ્ફ્યુરીક એસિડ એ રંગ-વિહીન, ગંધ-વિહીન તેલ જેવુ પ્રવાહી છે. તે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે. તેનો અણુભાર 98 છે. તે બીજા પદાર્થોનું સંશ્ર્લેશણ એટલે કે તેમને છૂટો પાડી શકતો હોવાથી ઉદ્યોગમાં વધુ વપરાય છે.

રાસાયણિક ગુણધર્મો :-
સલ્ફ્યુરીક એસિડ એ એસિડીક ગુણધર્મ ધરાવે છે. તે બેઈઝ સાથે પ્રક્રિયા કરી ક્ષાર અને પાણી બનાવે છે. તે પાણીમાં સંપૂર્ણ આયનીકરણ પામી બંન્ને આયનો છૂટા પાડે છે તેથી તે પ્રબળ એસિડ છે.

ઉત્પાદન :-
સલ્ફ્યુરીક એસિડનું ઉત્પાદન લેડ ચેમ્બર પધ્ધતિ અને સંપર્ક વિધીથી થાય છે.

ઉપયોગો :-
સુપર ફોસ્ફેટ અને એમોનિયમ સલ્ફેટ જેવા ખાતરના નિર્માણમાં
પેટ્રોલિયમનાં શુધ્ધીકરણમાં
વિસ્ફટકો બનાવવા
ઔષધોના નિર્માણમાં
બેટરી બનાવવામાં
રંગકો, પેઈન્ટ, વર્ણકોની બનાવટમાં
રેયોન અને અન્ય કૃત્રિમ રેશાની બનાવટમાં
અનેક ધાતુઓને છૂટી પાડવામાં
ફૉસ્ફરસ અને અન્ય એસિડના નિર્માણમાં

Get Update Easy