HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

19 ઑગસ્ટ, 2014

ગુજરાતની ભૂગોળ

આજનો વિચાર

 • આ જગતમાં કોઈ કોઈનો મિત્ર પણ નથી કે શત્રુ . શત્રુતા અને મિત્રતા કેવળ વ્યવહારથી જ થાય છે.
TEACHER DAY KNOWLEDGE WEEK CELEBRATION

1 - 5 September 2014 Gyan Saptah every year


Government has decided to organise Gyan Saptah as part of Teachers Day celebrations from
1 - 5 September 2014.

Hon'ble Chief Secretary would be taking a meeting through Video Conference on 19-8-2014 at 1100 hours. ( Video Conference for BRC and Officer's)

1 September 2014.  - Svachhta program

2  September 2014. - Antar Malkhakiy suvidha

3  September 2014. - celebration of Teachers day

4  September 2014. - Prabhat feri,vyasan mukti Program

5. September 2014. - sixak sanman program

 
Click here for Circular
 

ગુજરાતની  ભૂગોળ
ગુજરાતનો વિસ્તાર 
 • ગુજરાતની ઉત્તર-દક્ષિણ લંબાઇ 590 કી.મી છે. 
 • પૂર્વ-પશ્ચિમ પહોળાઇ 500 કી.મી છે. 
 • કુલ વિસ્તાર-1,96,024 ચો.કીમી જેટલો છે. 
 • જે ભારત કુલ વિસ્તારનો 6% ભાગ છે. 
 • ગુજરાતના ભૂમિવિસ્તારને ચાર વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. 
 1. ઉત્તર ગુજરાત 
 2. મધ્ય ગુજરાત 
 3. દક્ષિણ ગુજરાત 
 4. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ 
ગુજરાતનાં જિલ્લાઓ 
 • કુલ 26 જિલ્લાઓ(આ જિલ્લાઓના નામ ખુબજ સરળતાથી યાદ રાખી શકાય-તેના માટે એકજ વાક્યની જરૂર પડે. (અને આ રહ્યું જિલ્લાને યાદ રાખવા માટે મેં તૈયાર કરેલું વાક્ય. )
"કઅ ભઅ આ ગામ સુ નવરા, ખેપાન,જાડા વજુભા સુપો સાપ દાબતા" 
 1. - કચ્છ                   
 2. -અમદાવાદ 
 3. -ભરૂચ
 4. -અમરેલી 
 5. -આણંદ 
 6. ગા -ગાંધીનગર 
 7. - મહેસાણા
 8. સુ - સુરત
 9. - નવસારી 
 10. - વલસાડ  
 11. રા - રાજકોટ 
 12. ખે - ખેડા 
 13. પા - પાટણ
 14. -નર્મદા
 15. જા - જામનગર
 16.  ડા - ડાંગ
 17.   - વડોદરા
 18. જૂ -જૂનાગઢ
 19. ભા - ભાવનગર
 20. સુ - સુરેન્દ્રનગર 
 21. પો - પોરબંદર 
 22. સા - સાબરકાંઠા 
 23. -પંચમહાલ  
 24. દા - દાહોદ 
 25. -બનાસકાંઠા 
 26. તા - તાપી  
 • 1997 સુધી ગુજરાતમાં 19 જિલ્લાઓ હતાં.-આ વષે 6 નવા જિલ્લાઓનું નિર્માણ થયું-(આણંદ,દાહોદ,નર્મદા,નવસારી,પાટણ અને પોરબંદર)
 1. ખેડા માંથી આણંદ 
 2. પંચમહાલ માંથી દાહોદ 
 3. ભરૂચ માંથી નર્મદા
 4. વલસાડ માંથી નવસારી 
 5. મહેસાણા માંથી પાટણ 
 6. જુનાગઢ માંથી પોરબંદર 
 • આંમ 1997માં ગુજરાતના જિલ્લાની સંખ્યા થઇ 25 
 • 2008માં તાપી ગુજરાતનો 26મો જિલ્લો બન્યો.
  સુરત માંથી તાપી 
 •  ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે 2013માં 7 નવા જિલ્લાઓનું નિર્માણ કર્યુ.
 1. અરવલ્લી 
 2. બોટાદ
 3. છોટાઉદેપુર
 4. દ્વારકા 
 5. ગીરસોમનાથ 
 6. મહીસાગર 
 7. મોરબી      કુલ ગુજરાત રાજયમાં 33 જિલ્લાઓનું નિર્માણ થયેલ છે.
 
  જિલ્લાઓની અનેરી માહિતી 
 • શહેર ન હોવા છતાં જિલ્લાનું નામ અને તે જિલ્લાનો જિલ્લામથકથી વહિવટ(આવા ગુજરાતમાં 7 જિલ્લાઓ છે) 
 • કચ્છ જિલ્લો-ભુજ 
 • પંચમહાલ જિલ્લો-ગોધરા 
 •  સાબરકાંઠા જિલ્લો -હિંમતનગર 
 • ડાંગ જિલ્લો- આહવા 
 • નર્મદા જિલ્લો -રાજપીપળા 
 • બનાસકાંઠા જિલ્લો -પાલનપુર 
 • તાપી જિલ્લો - વ્યારા 
 • ગુજરાતના 2 જિલ્લાના નામ તેની નદીઓ પરથી છે.
                     તાપી જિલ્લો અને નર્મદા જિલ્લો 
 • ગુજરાતમાં સૌથી મોટો જિલ્લો કચ્છ છે.(જે ભારતનો લેહ જિલ્લા પછી બીજા નંબરનો વિસ્તાર ધરાવતો જિલ્લો છે.) 
 • સૌથી નાનો જિલ્લો ડાંગ છે. જેમાં એકજ તાલુકો આહવા છે. 
 • સૌથી વધુ વસ્તીધરાવતો જિલ્લો-અમદાવાદ 
 • સૌથી ઓછી વસ્તી-ડાંગ જિલ્લામાં
 • સૌથી વધુ વસ્તીગીચતા -સુરત(968 દર ચો.કી.મી) 
 • સૌથી ઓછી વસ્તી ગીચતા-કચ્છ(35 દર ચો.કીમી)

Get Update Easy