HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

10 જુલાઈ, 2014

મિતાક્ષરો - જાણીતી સંજ્ઞાઓ

suprabhat

મિતાક્ષરો - જાણીતી સંજ્ઞાઓ(A થી Z)  

 --------------A---------------
AAFI Amateur Athletics of India
AAPSO Afro-Asian People's Solidarity Organization
AASU All Assam Students Union
ABM Anti Ballistic Missile
AC Alternate Currency / Ashok Chakra / Air Conditioner
ACC Anxillary Cadet Core
AD Ano Domini (After the birth of Jesus)
ADB Asian Development Bank
AERE Atomic Energy Research Establishment
AGOC Asian Games Organization Committee
AICC All India Congress Committee
AICTE All India Council of Technical Education
AIDS Acquired Imuno Deficiency Syndrome
AIFE All India Football Federation
AIIMS All India Institute of Medical Sciences
AIL Aeronautics India Limited
AIMPLB All India Muslim Personal Law Board
AIR All India Radio (Broadcasting)
AITUC All India Trade Union Congress
AM Anti Meridian (Before Noon)
ANC African National Congress
APEC Asia Pacific Economic Cooperation
APSC Army Postal services Core
ASEAN Association of South East Asian Nations
ASLV Augmented Satellite Launch Vehicle
ASI Archaeological Survey of India
ASSOCHAM Associated Chamber of Commerce and Industry (India)
ASWAC Airborne Surveillance Warning and Control
ATS  Anti Tetanus Serum
  --------------B---------------
BA Bachelor of Arts
BAMS Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery
BARC Bhabha Atomic Research Centre
BBA Bachelor of Business Administration
BBC British Broadcasting Corporation
BC Before Christ (Before the birth of Jesus)
BCA Bachelor of Computer Applications
BCCI Board of Control for Cricket in India
BEL Bharat Electronics Limited
BENELUX Belgium, Netherland and Luxemburg
BHEL Bharat Heavy Electronics Limited
BIFR Board of Industrial Finance and Reconstruction
BIMSTEC Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation
BIS Bureau of Indian Standards
BJP Bhartiya Janta Party
BOP Balance of Payment
B PHARMA Bachelor of Pharmacy
BSc Bachelor of Science
BSE Bombay Stock Exchange
BSF Border Security Force
BSP Bahujan Samaj Party
----------------C----------------
CA Chattered Accountant
CAD Command Area Development
CAG Computer and Auditor General
CARE Cooperative for American Relief Everywhere
CASE Commission for Alternative sources of Energy
CAT Central Administrative Tribunal
CAZRI Central Arid Zone Research Institute
CBI Central Bureau of Investigation
CBSE Central Board of Secondary Education
CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs
CCS Cabinet Committee on Security
CD Compact Disc
CDMA Center for Development
CDRI Central Drug Research Institute
CDS Compulsory Deposit Scheme
CHOGM Commonwealth Heads of Government Meeting
CID Criminal Investigation Department
CIS Commonwealth of Independent States
CISF Central Industrial Security Force
CITU Center of Indian Trade Union
CM Chief Minister
CNG Compressed Natural Gas
COD Central Ordnance Depot
CPO Central Passport Organization
CPRI Central Power Research Institute
CRPF Central Reserve Police Force
CRR Cash Reserve Ratio
CSIR Council of Scientific and Industrial Research
CSO Central Statistical Organization
CTS Computerized Tomography Scanner
CVC Central Vigilance Commission
-----------------D-----------------
DDT Dichloride Diphenyle Tri-chloromethane
DFDR Digital Flight Data Recorder (Black Box)
DIG Deputy Inspector General
D.LIT Doctor of Literature
DM District Majestrate
DMK Dravida Munetra Kazhagam
DNA Di-oxyribo - Nuclric Acid
DPAP Drought Prone Area Programme
DPC Dabhol Power Company
DPSA Deep Penetration Strike Aircraft
DRDO Defence Research and Development Organization
DTH Direct to Home
DVD Digital Versatile Disc
 ------------------E------------------
EAS Employment Assurance Scheme
ECB European Central Bank
ECG Electro Cardiogram
EEC European Economic Community
EEG Electro Encephalogram
ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbet Assay
EMF Electromotive Force
EPABX Electronic Private Automatic Branch Exchange
EPZ Export Processing Zone
ERDA Energy Research and Development Administration
ESMA Essential Services Maintenance Act
EVM Electronic Voting Machine
------------------F------------------ 
FAO Food and Agriculture Organization
FBI Federal Bureau of Investigation (USA)
FBTR Fast Breeder Test Reactor
FCI Food Corporation of India / Fertilizer Corporation of India
FD Fixed Deposit
FDR Flight Data Recorder (Black Box)
FERA Foreign Exchange Regulation Act
FEMA Foreign Exchange Management Act
FICCI Federation of India Chamber of Commerce and Industry
FIPB Foreign Investment Promotion Board
FIR First Information Report
FRS Fellow of the Royal Society
FTII Film and Television Institute of India
FTZ Free Trade Zone     
----------------G------------------
GAIL Gas Authority of India Limited
GATT General Agreement on Tariff and Trade
GIC General Insurance Corporation
GMT Greenwich mean Time
GNLF Gorakha National Liberation Front
GNP Gross National Product
GPF General Provident Fund
GPO General Post Office
GPS Global Positioning System
GSI Geographical survey of India
 -------------H--------------- 
HAC Hindustan Aluminum Corporation
HAL Hindustan Aeronautics Limited
HCF Highest common Factor
HDFC Housing Development Finance Corporation
HIV Human Immuno-deficiency Virus
HMT Hindustan Machine Tools
HUDCO Housing and Urban Development Corporation
HYVS High Yield Variety seeds
---------------I---------------- 
IAAI International Airport Authority of India
IAC Indian Airlines Corporation
IAEA international atomic Energy Agency
IAF Indian Air Force
IARI Indian Agriculture Research Institute
IAS Indian Administrative Services
IAY Indira Awas Yojana
IBA Indian Bankers Association
IBRD International Bank of Reconstruction and development (World Bank)
ICAR Indian Council of Agriculture Research
ICBM Inter Continental ballistic Missile
ICC International Cricket council
ICFTU International Confederation of Free Trade Unions
ICICI Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited
ICHR Indian Council of Historical Research
ICJ International Court of Justice
ICMR Indian council of Medical Research
ICSI Indian Company Secretaries Institute
ICWA Indian Council of World Affairs
IDA International Development Agency
IDBI Industrial Development Bank of India
IDO International Defence Organization
IDPL Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited
IET Institute of Engineering and Technology
IFA Indian Football Association
IFCI Industrial Finance corporation of India
IFFI International Film Festival of India
IFFCO Indian Farmers Fertilizers Cooperative
IFTU International Federation of Trade Unions
IGNOU Indira Gandhi National Open University
IIPA Indian Institute of Public Administration
IIS Indian Institute of Sciences
IISCO Indian Iron and Steel Company
IIT Indian Institute of Technology
ILO International Labour Organization
IMA Indian Military Academy
IMF International Monetary Fund
INGCA Indira Gandhi Gallery for culture and Art
INS Indian Naval ship
INSAT Indian National Satellite
INTELSAT International Telecommunication Satellite
INTERPOL International Police Organisation
INTUC Indian national Trade Union Congress
IOC Indian Oil Corporation
IPC Indian Penal Code
IPKF Indian Peace keeping Force
IPS Indian Police Services
IQ Intelligence Quotient
IRBM Intermediate Range Ballistic Missile
IRC International Red Cross
IRDA International Regulatory Development Authority
IRDP Integrated Rural Development program
ISB Indian Standard Bureau
ISD International Standard Dialing
ISI Inter Service Intelligence
ISM Indian School of Mines
ISO International Organisation for Standardisation
IST Indian Standard Time
ISP Internet service Provider
ISRO Indian Space Organisation
ITBT Indo-Tibet Border Force
ITDC Indian Tourism Development corporation
ITPO Indian Trade promotion organisation
ITO International Trade Organisation
ITUC Indian Trade Union congress
--------------J--------------- 
JD Janta Dal
JKLF Jammu and Kashmir Liberation Front
JMM Jharkhand Mukti Morcha
JNSU Jawahar Lal Nehru University Student Union
JNU Jawahar Lal Nehru University
JPC Joint Parliamentary Commitee
--------------------K-------------------- 
KFC Kentucky Fried Chicken
KG Kinder Garten
 ------------------L------------------ 
LA Legislative Assembly
LASER Light Amplification By stimulated Emission of Radiation
LCA Light Combat Aircraft
LDCs Least Developed Countries
LDF Left Democratic Front
LETS Local Exchange Trading System
LF Left Front
LGC Local Government Code
LIC Life Insurance Corporation
LLB Bachelor of Law
LLM Masters of Law
LMG Light Machine Gun
LOC Line of Control (Pakistan)
LOAC Line of Actual Control (China)
LPG Liquefied Petroleum Gas
LSD Lysergic acid diethylamide
LTTE Liberation of Tigers of Tamil Elam
----------------------M--------------------- 
MA Master of Arts
MAPS Madras Atomic Power Station
MAT Minimum Alternate Tax
MASER Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation
MBA Master of Business Administration
MBBS Bachelor of Medicine and Bachelor of surgery
MBT Main Battle Tank
MCA Master of Computer Applications
MCC Melbourne Cricket Board
MD Doctor of Medicine / Managing Director
MDMK Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam
MEA Ministry of External Affairs
MFN Most Favored Nation
MFs Mutual Funds
MI Military Intelligence
MIS Management Information System
MISA Maintenance of Internal Security Act
MITI Ministry of International Trade and industry
MLA Member of Legislative Assembly
MLC Member of Legislative Council
MNC Multi National Corporation
MNEs Multi national Enterprises
MNF Mizo National Front
MOD Ministry Of Defence
MP Member of Parliament
MRCP Member of Royal College of Physicians
MRTPC Monopoly and Restrictive Trade Practices Comission
MODVAT Modified Value Added Tax
MSc Master of science
MSP Minimum Support Price
MTNL Mahanagar Telephone Nigam Limited
MUL Maruti Udyog Ltd.
---------------N-------------
NAAC National Assessment and Accreditation Council
NABARD National Bank of Agriculture and Rural Development
NACO National AIDS Control Organization
NAEP National Adult Education Program
NAFED National Agricultural and Marketing Organization
NAFTA North American Free Trade Agreement
NALCO National Aluminum Company Limited
NAPP Narora Atomic Power Plant
NASA National Aeronautics  and space Administration
NASSCOM National Association of Software & Service Companies
NASDAQ National Association of Security Dealer's Active Quotation
NATO North Atlantic Treaty Organization
NBFCs Non-Banking Financial Corporations
NCC National Cadet Core
NCCR National Council of Civil Rights
NCDC National Co-operative Development Corporation
NCERT National Council of Educational Research Training
NCO Non Commissioned Officer
NCP Nationalist Congress Party
NCW National Commission for Women
NDA National Defence Acadmey
NDDB National dairy Development Board
NDF National Defence Fund
NEERI National Environment Engineering Research Institute
NEFA North-East Frontier Agency
NEPA National Environment Protection Authority
NFDC National Film Development Association
NFL National Fertilizer Limited
NHB National Housing Bank
NHRC National Human Right Commission
NICO New Information and Communication Order
NIDC National Industrial Development Corporation
NIIT National Institute of Information Technology
NIMHANS National Institute of Mental Health and Nero-Sciences
NITIE National Institute for Training and Industrial Engineering
NMDS National Missile Defence System
NMEP National Malaria education Programme
NOIDA New Okhla Industrial Development Association
NPC National Productivity Council
NPP National Population Policy
NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty
NREP National Rural Employment Programme
NRI Non Resident Indian
NSC National Security Council
NSS National Saving Scheme
NSSO National Sample Survey Organization
NTC National Textile Corporation
NTPC National Thermal POWER Corporation
 ---------------O-------------
OBC Other Backward Class
OECD Organization for Economic Co-operation and Development
OGL Open General Licence
OIL Oil India Limited
OMEGA Options for making Extra Gains  from Actinids
ONGC Oil and Natural Gas Commission
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries
OSH Occupational Safety and Health
OTCEI Over the Counter Exchange of India
---------------P-------------
PC Personal Computer
PCI Press Council of India
PCS Provisional Civil Services
Ph.D Doctor of Philosophy
PIN Postal Index Number
PIO Person of Indian Origin
PLO Palestine Liberation Organization
PM Prime Minister
POTA Prevention of Terrorism Act
POTO Prevention of Terrorism Ordinance
PPSC Punjab Public Service Commission
PR Public Relations
PRO Public Relations Officer
PSC Parliamentary Select Committee
PSDN Packet Switched Data
PTO Please Turn Over
PVC Param Vir Chakra / Poly Vinyl Chloride
PVSM Param Vishisht Seva Medal
PWD Public Work's Department
PWG People's War Group
 ---------------Q---------------
--------------R-------------
RADAR Radio Angle Direction and Range
RAW Research and Analysis Wing
R&D Research and Development
RBI Reserve Bank of India
RCC Reinforced Cement Concrete
RDX Research Developed Explosive
RIMC Rashtriya Indian Military College
RMS Railway Mail Service
RLEGP Rural Landless Employment Guarantee Program
RNA Ribonucleic Acid
RPM Revolutions Per Minute
RSS Rashtriya Swayamsevak Sangh
RTO Regional Transport Officer
----------------S----------------
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation
SAC Space Application Center
SAFTA South Asian Free Trade Association
SAI Sports Authority of India
SAIL Steel Authority of India Limited
SAPTA South Asian Preferential Trade Arrangements
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome
SC Supreme Court / Security Council
SCI Shipping Council of India
SCOPE Standing Conference of Public Enterprises
SCRA Special Class Railway Apprentice
SDR Special Drawing Rights
SEBI Security Exchange Board of India
SGPC Siromani Gurudwara Prabandhak Committee
SHAR Shri Haikota Range
SIDBI Small Industries Development Bank of India
SIS Secret Intelligence Service
SITA Suppression of Immortal Traffic in Women and Girls Act
SLV Satellite Launch Vehicle
SPCA Society for Prevention of Cruelty of Animals
SPIC MACAY Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture
STARS Satellite Tracking and Ranging Station
STD Subscribers Trunk Dialing
STPI Software Technology Parks of India
SWAPO South West African People's Organization
----------------------T--------------------- 
TA Traveling Allowances
TC Transfer Certificate
TELCO Tata Engineering and Locomotive Company
TELEX Teleprinter Exchange
TISCO Tata Iron and Steel Company Limited
TNT Tri-nitro-toluene
TOFEL Test of English as a Foreign Language
TRAI Telecom Regulatory Authority of India
TRIPS Trade Related Intellectual Property Rights
TTE Traveling Ticket Examiner
TTFI Table Tennis Federation of India
TWA Trans World Airlines
-----------------U---------------

UDC Upper Division Clerk
UFO Unidentified Flying Object
UGC University Grant Commission
UHT Ultra High Temperature
UK United Kingdom
ULFA United Liberation Front of Assam
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNDP United Nations Development Program
UNEF United Nations Emergency Force
UNEP United Nations Environment Program
UNESCO United Nations Economic Social and Cultural Organization
UNFPA United Nations for Population Activities
UNHCR United Nations High Commission for Refugees
UNI United News of India
UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund
UNO United Nations Organization
UPS Uninterrupted Power Supply
UPSC Union Public Service Commission
USA United States of America
USP Unique Selling Proposition
USSR Union of Soviet Socialist Republic
UTI Unit Trust of India
 ---------------V--------------
VAT Value Added Tax
VDIS Voluntary Disclosure of Income Scheme
VC Vice-Chancellor
VIP Very Important Person
VPP Value Payable Post
VRS Voluntary Retirement Scheme
VSNL Videsh Sanchar Nigam Limited
VSSC Vikram Sarabai Space Center
 ---------------W--------------
WEF World Economic Forum
WHO World Health Organization
WILL Wireless in Local Loop
WMO World Meteorological Organization
WPI Wholesale Price Index
WTC World Trade Center
WTO World Trade Organization
WWF World Wild Life for Nature
WWW World Wide Web
-----------------X---------------
 -------------------Y-----------------
YMCA Young Men's Christians Association
YWCA Young Women's Christians Association
-------------------------Z---------------------- 
ZBB Zero Based Budgeting
ZPG Zero Population Growth
ZS Zoological Society
ZSI Zoological Survey of IndiaGet Update Easy