HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

24 જૂન, 2018


 જુન-૨૦૧૮ થી ધો.૯ થી ૧૨ ના વર્ગ વધારા / ક્રમીક વર્ગની દરખાસ્ત  બાબતZIP ફાઈલ CLICK HERE

.http://cos.gujarat.gov.in/

રાજ્યભરના સરકારી કર્મચારીઓની જીપીએફ સ્લિપ રાજકોટથી રવાના
        ગુજરાત સરકારના જીપીએફ ધારકોની વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની જીપીએફ સ્લિપ તા.૧૯-૦૬-૨૦૧૮થી સબંધિત ઉપાડ/પગાર અધિકારીઓને મોકલવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જીપીએફ ધારકોની સ્લિપ માટે તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ જે ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા હતા તે ઓફિસના ઉપાડ-પગાર અધિકારીનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.જી.પી.એફ ધારકોને જાણ કરવામાં આવે છે કે, સ્લિપ સ્વીકારતી વખતે સ્લિપનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરી અને જો ભૂલ કે વિસંગતતા હોય તો જીપીએફ સ્લિપ પાછળ આપેલ સૂચના મુજબ ઉચિત આધાર પુરાવા શેડ્યુલ/ચલણની કોપી સાથે અથવા જી.પી.એફ ખાતા ધારકોને તેમના ખાતામાં કોઈ ભૂલ કે ફરિયાદ કે અન્ય કોઈ વણ ઉકેલ સમસ્યા હોય તો તેના નિવારણ અંગે ગીતા રધુ (આઇ.એ.એસ), ડેપ્યુટી અકાઉન્ટેન્ટ જનરલશ્રી, પ્રધાન મહાલેખાકારશ્રીની કચેરી-ગુજરાત, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ પર તથા વેબસાઈટ http://www.agguj.cag.gov.in/ ઉપર ઓનલાઈન ફરિયાદ નિવારણ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

      જીપીએફ ખાતાની ઓનલાઇન સ્થિતિ (online status) જોવા માટે ઈ-જીપીએફની સુવિધા વેબસાઈટ
http://www.agguj.cag.gov.in૫ર મળી શકશે તેમ જ વર્ષ દરમિયાન જીપીએફ ધારકોના ખાતામાં થતા વ્યવહારોની જાણકારી તેમના મોબાઈલ નંબર ઉપર એસ.એમ.એસ દ્વારા સુવિધા આપવાનું વિચારાધીન છે તે માટે જીપીએફ ધારકોએ પોતાના મોબાઈલ નંબર, કાર્યાલયના રેકર્ડ મુજબ સાચી જન્મતારીખ, જી.પી.એફ ખાતા નંબર, સીરિઝની સબંધિત માહિતી પોસ્ટ/ઈમેઈલના માધ્યમથી જાણ કરવાની રહેશે તેમ, સિનીયર એકાઉન્ટ ઓફિસરની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યુ છે.

 


Get Update Easy