HTML Blog Setting -

ચાલતી પટ્ટી

શિક્ષક-શિષ્યનો સંબંધ ત્યારે જ શરુ થાય છે જ્યારે બાળકનુ નામ શિક્ષકના હ્રદયરુપી રજિસ્ટરમા નોંધાય છે.-કે.બી.પટેલ~ એ જ લોકો આખરે ફાવી ગયા જે સમયસર બીજને વાવી ગયા.~ રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો મંજિલ બીજું કાઇ નથી,બસ પગલાનો સરવાળો.~ પુસ્તક કરતાં વધારે જીવે એવી કોઈ ઇમારત માનવી બાંધી શકતો નથી.~ ધીમા જવામાં વાંધો નથી,વાંધો ઊભા રહી જવામાં છે.~ લોંખંડ ભલે ગરમ થાય ,પરંતુ હથોડાએ તો ઠંડુ જ રહેવું જોઈએ.~ વર્તમાન જ સાચો સમય છે,બીજા બધા સમય તો માત્ર ભ્રમ છે.~ દરેક કામમાં જોખમ હોય છે,પરંતુ કશું નહીં કરવામાં મોટું જોખમ હોય છે.~ પ્રેરણા એ પ્રિપેઈડ રિચાર્જ કૂપન છે.~ આપનો દ્રષ્ટિકોણ જ પ્રેરણા બને છે.~ શબ્દો કોઈને મારી શકે છે,તો તારી પણ શકે છે.~ જીવન જીતવાની નહીં,પણ જીવવાની વસ્તુ છે.~ ગુસ્સો કરવો સહેલો છે,પણ શાંત રહેવું અઘરું છે.~ સૌથી ઓછું ખર્ચાળ મનોરંજન શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી મળે છે અને તે કાયમી હોય છે. "Arise,Awake and NOT To STOP Till The GOAL is Reached ”- Swami Vivekananda."

10 ફેબ્રુઆરી, 2014

ધોરણ : 10/12 બોર્ડના વિધાર્થીઓ,શિક્ષકો તથા વાલીઓએ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
ધોરણ : 10 / 12 બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો તથા વાલીઓએ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :
( નોંધ : આ માહિતી ગુજરાત રાજ્ય મા.અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડને ધ્યાનમાં   લઈ લખેલ છે.)
 સુચના :   માહિતી મારા શિક્ષક તરીકેના અનુભવને આધારે લખુ છું, તમારે  છેલ્લામાં છેલ્લી માહિતી બોર્ડ  અને આપના શિક્ષકમિત્રો આપે તે ધ્યાન પર  લેવી.
1. વિધાર્થી પક્ષે :
v   પરીક્ષા હોલમાં બોર્ડ તરફથી મળેલ પરીક્ષા રસીદ લઈ જવી.
v      જરૂરી બોલપેન, પેંસિલ, રબર, કંપાસના સાધનો રાખી શકાય.
v      ધોરણ : 10 બાળકો કેલ્ક્યુલેટર લઈ શકશે નહિ. માત્ર ધોરણ : 12 બાળકો
             સાદુ કેલ્ક્યુલેટર લઈ શકશે.
v     પરીક્ષા રસીદમાં
સુપરવાઈઝરની સહી કરાવવાનું ભુલશો નહિ.
v     બારકોડ સ્ટીકર તમારા સુપરવાઈઝર પાસેથી લગાડાવશો.
v     OMR Sheet બોર્ડ અને શાળાએ સુચના આપી છે તે મુજબ ગોળ રાઉંડને ઘાટુ કરશો.
v     પ્રશ્નના ઉત્તરો વિભાગવાર એટલે કે Section મુજબ જ લખવા.
v     સમય જોતા જશો, સારા અક્ષરો કાઢવા, છેકછાક ઓછી કરવી.
v     રફ ગણતરી બોર્ડે સુચવેલ જગ્યાએ જ કરવી, ઉપર રફ ગણતરી એમ  લખવું.
v     નવો વિભાગ નવા પાના પર જ શરૂ કરવો.
v     અંતે લખેલ પાનાની ગણતરી કરી સુપરવાઈઝરને લખાવવા.
v     મૂળ જવાબવહી + લીધેલ પુરવણીનો સરવાળો મુખ્ય ઉત્તરવહી પર   લખવો.
v     પુરવણી યોગ્ય ક્રમમાં બાંધી છે કે કેમ તે ખાસ ધ્યાન રાખવું.
v     ખાખી સ્ટીકર જરૂરિયાત મુજબના લઈ લગાવવા.
v     ઉત્તરવહી દોરીથી જ બાંધશો.
                                Best Luck ને બદલે  બેસ્ટ લખ 
 
ધો.10/12ની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત સર્વ પરીક્ષાર્થીઓને શુભેચ્છાઓ 


      2. શિક્ષક પક્ષે :

v     બોર્ડની સૂચના પ્રમાણે જ કામગીરી કરવી, બાળક્ને બારકોડ સ્ટીકર લગાડી આપવું.
v     બોર્ડના બધા બાળકો આપનાં શરણે છે, તેથી સૂચના શાંતિપ્રિય ભાષામાં જસમજ આપવી.
v     બોર્ડે સૂચવેલ સમયપત્રક મુજબ અને પરીક્ષાના સ્થળ સંચાલક તરફથી મળેલ યોગ્ય સૂચનાઓ આપવી.
v     બોર્ડે આપેલ રસીદમાં સહી કરી આપવી.
v     વર્ગખંડનો માહોલ મધુર અવાજથી શાતિંમય રહે તેમ કરવું.
v     પરીક્ષા હોલમાં બાળક માંદુ થાય તો બોર્ડના નિયમ અનુસાર સ્થળ  સંચાલકને વાત  કરવી.

     3. વાલી પક્ષે :
v   બોર્ડની પરીક્ષાના આ લખાય રહ્યું છે ત્યારે માત્ર 25 થી 27 દિવસ બાકી છે. તેથી
આપના બાળકની વિશેષ કાળજી રાખવી.
v     ટી.વી.તમારે જ ન જોવું, જેથી બાળક્ની ઈચ્છા ન થાય, સો ટકા કેબલ લાઈન કાઢી નાંખો.
v     બાળક સાથે શાંત ભાષામાં જ વાતો કરવી.
v     બાળક્ને તેમના મિત્રો સાથે સરખામણી ન કરવી. કારણ કે દરેક બાળક કોઈને કોઈ ક્ષેત્રમાં આગળ હોઈ શકે.
v     તમારા બાળક્ને દરરોજ શાળા એ કે ટ્યુશને મુકવા જવું. કારણ કે તેઓ  ટેંશનમાં હોય છે.
v     મિત્રોની હાજરીમાં તમારા બાળક્ને ઉતારી પાડ્શે નહિ. તેના મિત્રો ને આવકારો.
v     બાળકની વર્તણૂકમાં થોડો ફેરફાર જણાય તો શિક્ષક્નો અથવા ડોકટરી સલાહ લેવામાં  વિલંબ કરશો નહિ.
v     બાળકના ખોરાકની કાળજી રાખશો. સુપાચ્ય ખોરાક જ આપશો.
v     બાળક પર વાંચન બાબતે ધારવા કરતાં વધુ દબાણ આપશો નહિ.
v     બાળકે જો પોતે વાહન ચલાવતો હોય તો તેને ધીમે વાહન હંકારવાનું કહેશો.
v     બોર્ડની પરીક્ષા વખતે બાળક્ને લેવા મુકવા અવશ્ય જવું.
v     બાળકને ખુબ જ સાચવવાના દિવસો આવી ગયા, તેમની નજીક જ માતા- પિતાએ રહેવું.
v     પરીક્ષા સ્થળે સમય કરતાં વહેલા પહોંચવું, જેથી ટ્રાફિકની સમસ્યા ન ઉદભવે.
v     બાળક્માં હતાશા, નિરાશા, માનસિક તાણ ન અનુભવે તે કાળજી રાખશો. આવું માલુમ પડે તો શિક્ષકનો અથવા ડૉકટરી સલાહ લેવી.
v     પરીક્ષા દિવસો દરમિયાન ઘરે બાળક્ને એકલા મુકી બહાર જવું નહિ.
v     ઘરમાં પાણી ધોળાયું હોય તો તરત જ સાફ કરવું, બાળક ઉતાવળમાંઘરમાં પડી ન જાય.
v     પરીક્ષાના આગલા દિવસે જ બાળકે લઈ જવાની વસ્તુઓ/સાધનો બધી  તૈયારી કરી દેવી.
 ( ઉપરના તમામ મારા અંગત વિચારો છે, કોઈ બાબત લખવાની રહી ગઈ તેનો પણ તમારે અમલ કરવો,તે બાબત ખાસ ધ્યાન રાખશો, બોર્ડની સૂચના, ડોકટરની સલાહ, શાળાએ આપેલ સૂચનાનો, પરીક્ષાના સ્થળ સંચાલકની જ સૂચનાનો જ અમલ કરવો.)

Get Update Easy